Aktualności

Szersze wsparcie z pomocy żywnościowej

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

wtorek, 17 stycznia 2017

Od 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zmiany zostały wprowadzone po konsultacjach z zespołem doradczym ds. wdrażania programu.

Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić

  • 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł)
  • 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł).

Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/aktualnosci/

   

Twoja przyszłość może być lepsza

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

wtorek, 17 stycznia 2017

Przypominamy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim prowadzi nabór osób zainteresowanych do uczestnictwa w dwóch projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: "Lepsze Jutro" oraz "Nowy start szansą na lepszą przyszłość".

"Lepsze Jutro"
Adresowany jest do rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do pomocy społecznej, jak również objętych wsparciem asystenta rodziny. Warunkiem koniecznym jest, by osoby zgłaszające się były bezrobotne i posiadały dzieci.
Korzyści z udziału w projekcie:
- bezpłatne szkolenia o charakterze zawodowym, warsztaty o charakterze społecznym i edukacyjnym
- wsparcie psychologiczne,
- wsparcie finansowe
- zapewniona opieka dla dzieci
- interesujące działania o charakterze środowiskowym dla całych rodzin jak np. piknik, wycieczka.

"Nowy start szansą na lepszą przyszłość"
Skierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, które ukończyły 30 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej średnie.
Projekt gwarantuje zdobycie nowych umiejętności (m.in szkolenia zawodowe, językowe oraz płatny staż zawodowy)

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami - zadzwoń pod numer: 32 45 56 200 lub napisz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   

Zbiórka 760 kg karmy dla psów i kotów

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

wtorek, 17 stycznia 2017

Niezwykłą akcje rozpoczął wodzisławski magistrat. Z okazji jubileuszu 760-lecia miasta postanowił wesprzeć psy i koty z terenu miasta, którymi opiekuje się Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt "Koty, Psy i My".
Cel akcji: Od stycznia zebrać 760 kg karmy dla bezdomnych zwierząt z Wodzisławia Śląskiego.
UWAGA: akcję może wspomóc każdy mieszkaniec.
Karmę można dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta (ul. Bogumińska 4b) w godzinach pracy urzędu (pon.-śr.: 7:15-15:15, czw.: 7:15-17:15, pt: 7:15-13:15).
Organizatorzy akcji proszą o dostarczanie jedynie oryginalnie zamkniętych opakowań karmy.

karma plakat
Więcej informacji udziela Biuro Prezydenta Miasta (tel. 32 45 90 478).

   

Rozmawiali o programie "Rodzina 500 +"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Informacja na temat realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. "500 plus" była głównym tematem Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Wyjazdowe posiedzenie odbyło się w piątek, 13 stycznia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

komisja 2komisja 3komisja 1

Rządowy program "Rodzina 500 plus" ruszył 1 kwietnia 2016 roku. Jego realizatorem od samego początku w Wodzisławiu Śląskim jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka niezależnie od dochodu na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku mniej zamożnych rodzin z dochodem netto: 800 zł oraz 1200 zł gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne świadczenie przyznawane jest także
na pierwsze dziecko.

Od 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2016 roku w Wodzisławiu Śląskim:

  • złożono 3538 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z czego 115 zostało przekazanych do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach celem ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w związku z przebywaniem osoby ubiegającej się o świadczenia lub członka rodziny wnioskodawcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wydano 3272 decyzji, z czego 3065 decyzji przyznających, 162 odmownych i 45 umarzających postępowanie,
  • wypłacono świadczenia na łączną kwotę 17 858 727 zł.

Przypomnijmy, że jeśli rodzina złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze do 1 lipca br. włącznie to otrzymała pieniądze z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu startu programu. Po tym terminie świadczenie wychowawcze jest przyznawane od miesiąca złożenia wniosku - bez wyrównania za wcześniejsze miesiące według następującej zasady: jeśli wnioski zostaną złożone do 10 dnia miesiąca włącznie, to decyzja i wypłata nastąpią do końca tego miesiąca, natomiast, gdy wnioski złożone będą po 10 dniu danego miesiąca wówczas decyzja i pieniądze trafią do rodziców do końca kolejnego miesiąca z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym wniosek został złożony.
Do programu można dołączyć w dowolnym momencie. W 2016 roku wyjątkowo świadczenie było przyznawane od kwietnia 2016r do 30 września następnego roku kalendarzowego.
W kolejnych latach będzie przyznawane od 1 października do 30 września kolejnego roku.

   

Strona 1 z 80