Aktualności

W piątek Punkt Konsultacyjny będzie nieczynny

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

środa, 14 czerwca 2017

W piątek, 16 czerwca 2017 Punkt Konsultacyjny będzie nieczynny.
Pilne sprawy prosimy zgłaszać w siedzibie MOPS, ul. Daszyńskiego 3 lub pod nr telefonu 516 948 291.
   

Oświadczenie MRPiPS

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

środa, 14 czerwca 2017

W związku z doniesieniami medialnymi o zakazie pobytu matek z dziećmi w schroniskach dla osób bezdomnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że obowiązujące przepisy nie zakazują przyjmowania do nich  matek z dziećmi  

Należy jednak  zwrócić  uwagę, że przebywanie dzieci w tego typu placówkach powinno dotyczyć tylko sytuacji szczególnych. Właściwymi placówkami, które powinny udzielać schronienia i wsparcia samotnym matkom z dziećmi są domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w sytuacjach kryzysowych ośrodki interwencji kryzysowej oraz specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Placówki te poza schronieniem udzielają dodatkowo wsparcia w postaci pomocy psychologicznej oraz w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego. Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży świadczą usługi  o charakterze interwencyjnym, bytowym, opiekuńczo-wspomagającym.

źródło: mpips.gov.pl

   

Dzień Rodziny

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

piątek, 09 czerwca 2017

EFS kolor poziom1

Malowanie twarzy, przeciąganie liny, zabawy taneczne, bieg w workach, tory przeszkód, wspólne śpiewanie znanych i lubianych utworów przy akompaniamencie gitary - to tylko niektóre z atrakcji jakie czekały na uczestników Pikniku "Dzień Rodziny". Imprezę przygotował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w miniony czwartek, 8 czerwca.
Piknik odbył się ramach projektu "Lepsze Jutro", który jest współfinansowany ze ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w zabawie zostali zaproszeni uczestnicy projektu wraz z ich najbliższymi. Celem pikniku było wzmocnienie prawidłowych umiejętności opiekuńczo - wychowawczych, kształtowanie norm i wartości rodzinnych, a także pogłębienie więzi rodzinnych i właściwej komunikacji rodzinnej i społecznej.
Zabawa rozpoczęła się punktualnie o 16.00. Przybyłe rodziny powitała dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Elwira Palarczyk.
- Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka - to 3 wydarzenia w kalendarzu, bardzo ważne dla każdej rodziny. Postanowiliśmy w sposób szczególny je wyróżnić, efektem czego jest dzisiejsza impreza. Liczę na to, że każdy znajdzie dziś coś dla siebie i powróci do domu zadowolony. Życzę Państwu dobrej zabawy w rodzinnej atmosferze- mówiła Elwira Palarczyk, dyrektor MOPS w Wodzisławiu Śląskim.
Na uczestników projektu i ich rodziny czekało mnóstwo atrakcji. Był grill z kiełbaskami, kawa, ciasteczka i wypieki przygotowane przez uczestniczki projektu. Animatorzy zadbali o gry i zabawy dla dzieci i rodziców z atrakcyjnymi nagrodami. Wśród nich były m.in.: przeciąganie liny, bieg w workach, poszukiwanie skarbów w piasku, taniec z balonem, tor przeszkód, konkurs plastyczny z okazji 760 - lecia Wodzisławia Śląskiego. Do dyspozycji uczestników były bezpłatne kajaki i rowerki wodne.
Ponadto każda mama otrzymała czerwoną róże, ojcowie laurki, a najmłodsi słodkie upominki. Imprezę uświetnił występ zespołu muzycznego GOOD IDEA z Rydułtów.

Projekt "Lepsze Jutro" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Rodziny. Jego głównym celem jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 3 619 827,99 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 3 076 853,79 zł. Wartość projektu realizowanego tylko przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim na dwa lata 2016 - 2017 r. wynosi 600 000,00 zł.

   

Ogólny opis modelu - wstęp do publikacji

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

czwartek, 08 czerwca 2017

fundusze UE

Kolejne spotkanie Grupy Roboczej projektu "Fachowa siła przyszłością dla rodziny" za nami. We wtorek, 6 czerwca osoby skupione wokół przedsięwzięcia pracowały nad ostatecznym kształtem modelu pracy socjalnej. Tym razem członkowie grupy zajęli się analizą tego jakie treści, powinny znaleźć się w publikacji "Ogólny opis modelu". Powstał wstępny spis treści. Wiele uwagi poświęcono obranym celom i zakresowi stosowania modelu. Ponadto rozmawiano o tym, co jest potrzebne do realizacji zadań z projektu. Dyskutowano jakie usługi są niezbędne, by zrealizować zakładany model. Członkowie grupy zostali również zapoznani z propozycjami dokumentacji na której oparta byłaby praca pracownika socjalnego. Kolejne spotkanie GR zaplanowane jest na 14 czerwca na godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Daszyńskiego 3.

                     fsfs2


Projekt Fachowa siła przyszłością dla rodziny realizowany jest w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro-innowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne. Skierowany jest do rodzin zamieszkujących dzielnicę Wilchwy, u których zdiagnozowano międzypokoleniowe dziedziczenie ubóstwa. Adresatami będą rodziny
3-pokoleniowe. Celem projektu jest zminimalizowanie problemów społecznych występujących na obszarze dzielnicy, zminimalizowanie występującej biedy, a co za tym idzie przerwanie procesu dziedziczenia ubóstwa. Wartość projektu opiewa na kwotę 904 150,00 zł z czego 876 150,00 zł stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich.

   

Strona 1 z 104