Aktualności

Od ziarenka do bochenka - wycieczka do Muzeum Chleba

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

środa, 31 sierpnia 2016

logo kolorowe

Wycieczka do "Muzeum Chleba" to kolejne działanie w którym mieli okazję uczestniczyć beneficjenci projektu "Lepsze Jutro" wraz z rodzinami. We wtorek, 30 sierpnia blisko 40 osobowa grupa wybrała się do Radzionkowa, koło Bytomia, by poznać historię chleba i wziąć udział w samodzielnych warsztatach z ciastem.
Wizyta w muzeum rozpoczęła się od projekcji filmu pt. "Chleb - historia chleba, jego pochodzenie i tradycje z nim związane; proces produkcji pieczywa". Po nim miał miejsce krótki wykład o szacunku chleba połączony ze zwiedzaniem ekspozycji. Następnie uczestnicy wycieczki otrzymali po kawałku surowego ciasta z którego należało zrobić bułkę - plecionkę i pozostawić do wyrośnięcia i upieczenia. W czasie, gdy uformowane wypieki trafiły do pieca zwiedzających zaproszono do lekcji w dawnej klasie. Tam mieli okazję nie tylko zasiąść w drewnianych ławkach szkolnych, ale również pisać rysikiem na tabliczkach kamiennych. Po lekcji historii przyszedł czas na konsumpcję. Na uczestników wyprawy czekały kiełbaski i wykonane przez nich własnoręcznie wypieki. Był też czas na odpoczynek na powietrzu połączony z szaleństwami na placu zabaw dla najmłodszych.
Wycieczkę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zorganizował w ramach projektu "Lepsze Jutro", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przedsięwzięcie realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Głównym celem projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

chleb 1chleb 2chleb 3 2chleb 4chleb 5chleb 6

   

Złóż wniosek na zasiłek rodzinny

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

wtorek, 30 sierpnia 2016

Od najbliższego czwartku, 1 września można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017. O pieniądze mogą ubiegać się rodziny, których dochód w przeliczeniu na 1 osobę nie przekracza kwoty 674,00zł.
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00zł.
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Wypłacany jest co miesiąc przez okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października.
Od dnia 1 listopada 2016 r. jego wysokość wynosić będzie miesięcznie:

  • 95,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  • 124,00zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  • 135,00zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej zasiłek przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Informacji na temat wymaganych dokumentów udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Daszyńskiego 3. Tam też można otrzymać formularze wniosku.
Formularz wniosku wraz ze wzorem prawidłowo wypełnionego wniosku dostępny jest również na stronie internetowej Ośrodka w zakładce druki http://www.mops.wodzislaw-slaski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=36

Nowy okres zasiłkowy będzie trwał od 1 listopada 2016 r. do 30 października 2017 r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny złoży poprawnie wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2016 r. ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata zasiłku przysługującego za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2016 r. Jeśli wniosek wpłynie w październiku lub listopadzie ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata pieniędzy przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2016 r.

   

Informacja o wycieczce

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

logo kolorowe

Uczestników projektu "Lepsze Jutro", którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w wycieczce rodzinnej do "Muzeum Chleba" w Radzionkowie we wtorek, 30 sierpnia, informujemy, że zbiórka będzie miała miejsce o godzinie 7:40 na Placu Gladbeck przy Wodzisławskim Centrum Kultury w Wodzisławiu Śląskim.

Plan wycieczki:
8.00- wyjazd
9:30 - przyjazd do Muzeum Chleba (atrakcje: zwiedzanie muzeum z przewodnikiem, projekcja filmu o historii chleba, samodzielne warsztaty z ciastem, konsumpcja wykonanych wypieków, ognisko z pieczeniem kiełbasek)
15:30 - planowany przyjazd*

*Godziny przyjazdu mogą ulec zmianie.

Wycieczka rodzinna jest jednym z działań środowiskowych Projektu "Lepsze Jutro". Jej celem jest wzmocnienie więzi rodzinnych.
Projekt "Lepsze Jutro" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przedsięwzięcie realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Głównym celem projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

   

Strona 1 z 82