Aktualności

Jutro może być lepsze...

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

środa, 15 lutego 2017

logo kolorowe

Do 28 lutego br. prowadzony jest nabór uczestników projektu "Lepsze Jutro", który realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Ilość miejsc ograniczona.

Do kogo adresowany Projekt?
Do rodzin,zamieszkałych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, które chcą zmienić swoją sytuację życiową w szczególności:
- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do pomocy społecznej, jak również objętych wsparciem asystenta rodziny, bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia.

Co daje projekt?
- bezpłatne szkolenia o charakterze zawodowym, warsztaty o charakterze społecznym i edukacyjnym (np. kurs prawa jazdy, komputerowy, kosmetyczny, florystyczny, kasy fiskalnej, opiekun osób starszych),
- wsparcie psychologiczne,
- wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych,
- atrakcje dla całej rodziny

Jesteś zainteresowany?
Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, ul. Daszyńskiego 3 lub zadzwoń pod numer telefonu: 32 455 62 00 i poproś o rozmowę z pracownikami biura projektu.

Projekt "Lepsze Jutro" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

   

Wypłata stypendiów

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

poniedziałek, 13 lutego 2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym będzie realizowana 21 lutego 2017r.

   

Przekaż 1% podatku

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

poniedziałek, 13 lutego 2017

Czas rozpocząć rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Pamiętajmy, że składając PIT, możemy również przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz tych, którzy tego potrzebują. To bardzo proste. Wystarczy jedynie wpisać numer wybranej organizacji w jednej z rubryk formularza PIT. Kogo w ten sposób możemy wesprzeć w naszym mieście?

Wodzisławskie organizacje pożytku publicznego uprawnione do otrzymania 1% podatku to:

 • Towarzystwo Charytatywne "RODZINA" - nr KRS: 0000022255,
 • Fundacja "Wspólnota Dobrej Woli" - nr: KRS: 0000049946,
 • Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek - nr: KRS: 0000225660,
 • Fundacja Muzyczna Orkiestry KWK Anna im. Wiktora Kamczyka - nr: KRS: 0000225991,
 • Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi - nr: KRS: 0000275540,
 • Stowarzyszenie "Czyń Dobro" na rzecz Niepełnosprawnych Uczniów i Absolwentów Szkół i Placówek Specjalnych w Wodzisławiu Śląskim - nr: KRS: 0000376697,
 • Stowarzyszenie "Razem na Szybiku" - nr: KRS: 0000393290,
 • Stowarzyszenie "Duma i Nowoczesność" - nr: KRS: 0000400463,
 • Fundacja "FENIX- Powstań do Życia" - nr: KRS: 0000447093,
 • Stowarzyszenie "NASI MIESZKAŃCY.PL" - nr: KRS: 0000500069,
 • Polski Związek Niewidomych - Okręg Śląski, Koło Wodzisław Śląski - nr: KRS: 0000012847
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Chorągiew Górnośląska - cel szczegółowy GSL 096 V, Wodzisławska Drużyna Harcerzy, V Wodzisławska Drużyna Harcerek - nr: KRS: 0000057720, Wodzisław Śląski/Godów/Gorzyce/Radlin,
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej - cel szczegółowy - należy podać konkretną Ochotniczą Straż Pożarną - nr: KRS: 0000116212,
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wodzisławiu Śląskim - nr: KRS: 0000131323,
 • Polskie Towarzystwo Kulturalne, Oddział w Wodzisławiu Śląskim - nr: KRS: 0000235114,
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska - Hufiec Ziemi Wodzisławskiej Hufiec Rydułtowy - nr: KRS: 0000273051, Wodzisław Śląski/Rydułtowy,
 • Caritas Archidiecezji Katowice: Warsztat Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszek w Wodzisławiu Śląskim - nr: KRS: 000291119.

Przypominamy: termin oddawania formularzy PIT upływa 2 maja.

Informacja UM Wodzisławia Śląskiego

   

Policzono bezdomnych

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

piątek, 10 lutego 2017

W całej Polsce w nocy z środy na czwartek liczono bezdomnych. Akcja przeprowadzona została także na terenie Wodzisławia Śląskiego. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wspólnie z policjantami łącznie naliczyli 41 osób w tym 3 kobiety bez dachu nad głową, przebywających na terenie miasta.
W trakcie działań sprawdzano m.in.: noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, ogrzewalnie, szpitale, pustostany, domki i altany działkowe oraz miejsca i budynki niezamieszkałe. I tak 9 bezdomnych przebywało w ogrzewalni, 1 w szpitalu, na 2 natrafiono w pustostanach. Natomiast w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn łącznie przebywało 29 osób z czego 21 przy ul. Marklowickiej, a w tym zlokalizowanym przy ul. Rzecznej - 8.
Warto zaznaczyć, iż podczas akcji nie tylko sprawdzano i poznawano miejsca grupowania się osób bezdomnych w Wodzisławiu Śląskim, ale również informowano napotkanych o możliwościach uzyskania pomocy ze wskazaniem konkretnych rozwiązań. Każdy napotkany bezdomny otrzymał ulotkę zawierającą wykaz placówek zapewniających wsparcie oraz telefony interwencyjne i alarmowe pod którymi zainteresowani będą mogli uzyskać pomoc. Ponadto w każdym przypadku wypełniona została ankieta osobowa. Zawarte w niej pytania dotyczyły m.in. powodu bezdomności, okoliczności w jakich dana osoba znalazła się w takiej sytuacji, próby wyjścia z bezdomności, posiadanych dochodów, stanu zdrowia, rodziny oraz ocenę swojej sytuacji i niesionej pomocy.
Z pozyskanych informacji wynika, że najczęstszym powodem bezdomności w Wodzisławiu Śląskim są eksmisje, uzależnienia oraz przemoc domowa.

   

Strona 6 z 91