Aktualności

Indywidualne spotkania z psychologiem

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

wtorek, 16 maja 2017

EFS kolor poziom1

Indywidualne konsultacje z psychologiem prowadzone będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim od dziś, 16 maja do najbliższego piątku, 19 maja.

Spotkania skierowane są tylko do uczestników projektu "Lepsze Jutro". Łącznie weźmie w nich udział 20 osób. Dla każdego przewidziano dwie godziny zegarowe. O terminach i godzinach spotkań uczestnicy zostali poinformowani odpowiednio wcześniej przez pracownika socjalnego z biura projektu.

Po zakończeniu konsultacji każdy z uczestników projektu będzie miał sporządzoną indywidualną kartę poradnictwa i wsparcia oraz sporządzoną opinię psychologiczną.

Projekt "Lepsze Jutro" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje go w partnerstwie z Powiatowym Centrum Rodziny. Głównym celem projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 3 619 827,99 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 3 076 853,79 zł. Wartość projektu realizowanego tylko przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim na dwa lata 2016 - 2017 r. wynosi 600 000,00 zł.

   

Analizowali formy wsparcia Urzędu Pracy

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

poniedziałek, 15 maja 2017

logo nowe

Aktywizacja zawodowa była głównym zagadnieniem spotkania Grupy Roboczej projektu "Fachowa siła przyszłością dla rodziny", które odbyło się w czwartek, 11 maja.
W spotkaniu oprócz stałego składu tj. przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, Centrum Inicjatyw Społecznych z Rybnika i specjalistów - nauczycieli akademickich i szkolnych udział wzięli zaproszeni goście - przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy z Wodzisławia Śląskiego.

         fachowafachowa1

Panie z wodzisławskiego pośredniaka przedstawiły katalog usług, form aktywizacji osób bezrobotnych w tym podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rodzajów finansowego wsparcia oferowany przez PUP. Udzieliły szczegółowej informacji w zakresie pracy doradców zawodowych uwzględniając ścieżkę pracy z klientem. Złożyły również wstępną deklarację dotyczącą aktywnego uczestnictwa w wypracowywanym przez Grupę Roboczą modelu pracy socjalnej, który zakłada stworzenie takiego systemu współpracy międzyinstytucjonalnej, który ma wnieść poprawę jakości i efektywności pomocy oferowanej osobie potrzebującej.
W części poświęconej na dyskusję, ustalono że szczegóły współpracy na linii MOPS-PUP, w pracy z rodzinami objętymi projektem doprecyzowane zostaną w porozumieniu, które zostanie zawarte najpóźniej w 3 kwartale br.

Kolejne spotkanie Grupy Roboczej odbędzie się 16 maja o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Daszyńskiego 3. Poświęcone zostanie analizie koncepcji i narzędzi badawczych oraz omówieniu czynności pracownika socjalnego.

Projekt Fachowa siła przyszłością dla rodziny realizowany jest w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro-innowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne. Skierowany jest do rodzin zamieszkujących dzielnicę Wilchwy, u których zdiagnozowano międzypokoleniowe dziedziczenie ubóstwa. Adresatami będą rodziny 3-pokoleniowe. Celem projektu jest zminimalizowanie problemów społecznych występujących na obszarze dzielnicy, zminimalizowanie występującej biedy, a co za tym idzie przerwanie procesu dziedziczenia ubóstwa.
Wartość projektu opiewa na kwotę 904 150,00 zł z czego 876 150,00 zł stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich.

   

Konsultacje programu "Za Życiem"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

poniedziałek, 15 maja 2017

Ruszyły konsultacje społeczne programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Będą trwały do marca 2018, a przeprowadzą je Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Caritas Polska.

"Konsultacje+" to cykl szesnastu regionalnych i dwóch ogólnopolskich konferencji połączonych z warsztatami, podczas których odbędzie się społeczne opiniowanie zmiany ustaw w związku z wejściem w życie programu "Za życiem". Zorganizowane zostaną również 32 spotkania ze środowiskami osób niepełnosprawnych. Konsultacje skierowane są zarówno do przedstawicieli organizacji zajmujących się kwestiami wychowawczymi, socjalnymi, niepełnosprawnością, jak też do wszystkich zainteresowanych.

Pierwsza z ogólnopolskich konferencji otwierająca "Konsultacje+", odbędzie się w środę 17 maja w Warszawie. Udział w niej wezmą m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz oraz ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

Aby wziąć udział w konferencji i konsultacjach wystarczy zarejestrować się na stronie:

www.zazyciem.mrpips.gov.pl.

Program "Za życiem" ruszył w styczniu br. Jego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej, porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W 2017 r. na realizację programu zaplanowano 511 mln zł. W latach 2017-2021 na program zostanie przeznaczonych łącznie 3,7 mld zł.

Więcej o programie w informatorze- kliknij

źródło: mpips.gov.pl

   

Oferta dla seniorów

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

czwartek, 11 maja 2017

Co seniorzy mogą robić w Wodzisławiu Śląskim? Pomysłów jest wiele. Tylko w maju wśród wydarzeń dedykowanych osobom starszym znajdziemy koncerty, wycieczki, wykłady czy spotkania klubów hobbystycznych.

12.05 (piątek)

  • godz. 16:00 - Spotkanie Klubu Wokół Zdrowia, sala nr 13 Gimnazjum nr 2
  • godz. 17:00 - Wykład: Co zmienia się po 60 roku życia, czyli żywienie dostosowane do wieku, wykładowca: Paulina Hetwer z Poradni Dobry Dietetyk w Wodzisławiu Śląskim, sala wykładowa Gimnazjum nr 2, projekt: Odmień dietę przez przypadki. Wspomóż leczenie odpowiednia dietą

16.05 (wtorek)

  • godz. 17:00 - Wykład: Suplementy -czy są niezbędne?Jak je stosować?, sala wykładowa Gimnazjum nr 2, wykładowca: Paulina Hetwer z Poradni Dobry Dietetyk w Wodzisławiu Śląskim, projekt: Odmień dietę przez przypadki. Wspomóż leczenie odpowiednia dietą

17.05 (środa)

  • godz. 10:00 - Spotkanie członków Klubu Ciekawej Książki, temat: Współczesny Egipt, reportaże(Nike) - Piotr Ibrahim Kalwas "Egipt, Haram, Halal, sala12a Gimnazjum nr 2

20.05 (sobota)

  • godz. 15:00 - Piknik na Trzech Wzgórzach

21.05 (niedziela)

  • godz. 08:00 - Wycieczka górska do Czech na szczyt Kozubovej, Kamenitego, Ostrego

23.05 (wtorek)

  • godz.16:00 - Wykład: Woda to życie "nie daj się nabić w butelkę", wykładowca: dr Wiesława Walkowska, sala wykładowa Gimnazjum nr 2, projekt: : Wiedzieć więcej - lepiej rozumieć

24.05 (środa)

  • godz. 16:00 - Spotkanie Klubu Wolontariuszy "Pomagam", Gimnazjum nr 2

27.05 (sobota)

  • Olimpiada Seniorów w Łazach. Wyjazd w godzinach porannych

źródło: UM Wodzisław Śląski

   

Strona 6 z 104