Aktualności

Warsztaty rozwijające zainteresowania

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

piątek, 16 grudnia 2016

logo kolorowe

W najbliższy poniedziałek, 19 grudnia ruszają warsztaty z zakresu dietetyki i obsługi kas fiskalnych. Zajęcia organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w ramach projektu "Lepsze Jutro", który realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Warsztaty mają na celu zdobycie nowych umiejętności, rozwój zainteresowań i pogłębienie wiedzy. To z kolei ma przełożyć się w przyszłości na zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, będących beneficjentami projektu.
Warsztaty z zakresu obsługi kas fiskalnych prowadzone będą przez 2 dni. W ramach zajęć uczestnicy projektu przeszkoleni zostaną z obsługi i budowy kas oraz terminala płatniczego. Nabędą ponadto umiejętności fakturowania. Natomiast w warsztatach rozwijających zainteresowania z zakresu dietetyki przez 5 dni wodzisławianie biorący udział w projekcie w trakcie wykładów, prezentacji i ćwiczeń będą zgłębiać zagadnienia związane m.in. z nomami żywienia, zasadami niezbędnymi przy układaniu jadłospisu, wymogami HACCP, obliczaniem norm żywienia, zasadami dobrej praktyki higienicznej.
Zajęcia prowadzone będą w Wodzisławiu Śląskim w budynku MOSIR-u, ul. Bogumińska 8.
Po ukończeniu zajęć każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbyciu warsztatów.

Projekt "Lepsze Jutro" - współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

   

Podwyżka płacy minimalnej a świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

czwartek, 15 grudnia 2016

Podwyżka pensji minimalnej, która nastąpi od nowego roku, nie jest uznawana za uzyskanie dochodu w przypadku osób, którym przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego. W związku z tym, od stycznia 2017 r. sytuacja tych osób nie ulegnie zmianie i nie utracą prawa do tych świadczeń z uwagi na podwyższenie otrzymywanej pensji minimalnej.

- W przypadku rodzin, które jesienią 2017 r. będą ubiegały się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy, prawo do świadczeń będzie ustalane w oparciu o dochód z roku 2016. Podwyżka wynagrodzenia minimalnego nie wpłynie zatem na ich sytuację - powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Do zmiany może dojść jesienią 2018 r., przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy, który będzie się rozpoczynał od 1 października 2018 r., kiedy to gmina, będzie brała pod uwagę dochód z 2017 r.

Jeżeli rodzina otrzymująca świadczenia z funduszu alimentacyjnego przekroczy próg dochodowy (na osobę w rodzinie) w związku z podwyżką pensji w ramach tej samej, cały czas wykonywanej pracy, nie będzie musiała informować o tym gminy. Ponadto trzeba przypomnieć, że świadczenie z programu Rodzina 500 plus, nie jest liczone do dochodu przy przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl)

   

Infolinia dla osób bezdomnych

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

środa, 14 grudnia 2016

Przypominamy, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach jest dostępna od 1 listopada 2016 roku bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.

Pod numerem 987 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów, gdzie udzielana jest pomoc rzeczowa, finansowa, prawna i medyczna na terenie województwa śląskiego.

plakat infolinia 20161

 

   

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym- wypłaty w grudniu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

środa, 14 grudnia 2016

Informujemy, że stypendium szkolne o charakterze socjalnym wypłacane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Sląskim we wtorek, 20 grudnia br.
Przypominamy, że kasa czynna jest w godzinach od 10.00 do 14.00.

   

Strona 6 z 80